ثبت نام در کلاس

منو دسترسی
0%
چشم انداز موسسه

چشم انداز موسسه


چشم انداز موسسه: "برترین جایگاه علمی در منطقه حق دندانپزشکان ایرانی است"
این موسسه در نظر دارد از طریق برگزاری مستمر دوره های آموزشی مختلف علمی و مهارتی تا سال 1404 به این هدف دست یابد.
ماموریت موسسه:

  1. برگزاری دوره های علمی و مهارتی در همه زمینه های دندانپزشکی
  2. تهیه و تدوین بسته های آموزشی دندانپزشکی عمومی و تخصصی
  3. همکاری با وزارت بهداشت در زمینه ارتقاء شاخص¬های سلامت دهان
  4. بهبود کیفیت خدمات درمانی دندانپزشکی در کشور
  5. برقراری روابط علمی با دیگر مراکز آموزشی در سطح ملی و بین المللی
  6. برگزاری دوره های مشترک با موسسات خصوصی در سطح بین المللی
  7. الگوسازی همکاری های بین رشته ای
  8. همکاری با وزارت بهداشت در زمینه اعتبار بخشی () موسسات آموزشی دندانپزشکی