ثبت نام در کلاس

منو دسترسی
0%
فلسفه تاسیس

فلسفه تاسیس

توسعه روز افزون علوم دندانپزشکی و نیاز شاغلان این حرفه در همه سطوح به ویژه دانش آموختگان جدید به دانش روز علوم دندانپزشکی و کسب مهارت های مربوطه برای ارتقاء کیفیت خدمات سلامت دهان و درمانهای دندانپزشکی ، گروهی از اعضای هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی که سالها تجربه آموزش و مدیریت در حوزه های مختلف دندانپزشکی در کارنامه خود دارند را بر آن داشت تا دست به کار تاسیس چنین موسسه آموزشی شوند . در واقع هدف از تاسیس موسسه دانش افزا پر نمودن همه خلاء های آموزشی و پاسخ به داوطلبانی است که احساس می کنند کریکولوم مدون آموزشی دانشکده های دندانپزشکی دانش و مهارت کافی برای پاسخگویی به همه نیازهای بیماران را در اختیار آنها قرار نداده است . 

این مئسسه تلاش می کند تا با نیاز سنجی و کشف نواقص آموزشی در همه حوزه های عمومی و تخصصی نسبت به تعریف دوره های آموزشی کوتاه مدت و میان مدت همه شاغلان حرفه دندانپزشکی از دستیاران کنار دندانپزشک تا متخصصین رشته های مختلف دندانپزشکی را به فراگیری دانش و مهارت افزون تر دعوت نماید .