ثبت نام در کلاس

منو دسترسی
0%
دوره های آموزشی

دوره های آموزشی

 موسسه آموزش علوم دندانپزشکی رسالت خود را ارتقاء دانش و مهارت کلیه دندانپزشکان کشور در همه زمینه های حرفه ای میداند. لذا در نظر دارد در هر بخشی از آموزش دندانپزشکی چه آموزش تئوری و چه آموزش عملی که خود موسسه از طریق ارزیابی های کارشناسان آموزشی و اساتید دانشگاه دریابد یا دندانپزشکان کشور به ویژه فارغ التحصیلان جوان اعلام نمایند، ورود نموده و نسبت به ارائه برنامه کوتاه مدت آموزشی تئوری یا عملی مربوطه اقدام نماید. لذا این موسسه در برگزاری دوره های آموزشی برای خود هیچگونه محدودیتی قائل نمیباشد.
یکی از رسالت های آموزشی این موسسه تهیه بسته های آموزشی با کیفیت و استاندارد با استفاده از اساتید برجسته در هر رشته و کاربرد روش¬های پیشرفته در تهیه این بسته ها می¬باشد. به گونه ای که دندان پزشکان کشور با استفاده از این بسته های آموزشی که بصورتDVD. تهیه میگردد، بتوانند نقائص آموزشی خود را جبران نموده و در همه حوزه های آموزشی نظری و مهارتی دندانپزشکی به روز باشند.