ثبت نام در کلاس

0
منو دسترسی
مرحله پریکلینیک

آغاز دوره آمادگی آزمون ملی مرحله پریکلینیک

برگزاری مجموعه دوره های آمادگی آزمون ملی مرحله پریکلینیک( کودکان- پروتز- ترمیمی- اندو) بهار 98

موسسه دانش افزا در نظر دارد دوره های آمادگی مرحله پریکلینیک آزمون ملی را جهت توانمندسازی هرچه بیشتر دانش آموختگان خارج از کشور دربهار سال جاری برگزار نماید. ثبت نام این دوره ها شروع شده است. لطفا در ایام تعطیل جهت ثبت نام به آیدی تلگرام Danesh_Afza2018 پیام دهید.  و در سایر ایام جهت ثبت نام با شماره های 09380780980 و 02188351169 تماس حاصل نمایید.

برگزاری مجموعه دوره های آمادگی آزمون ملی مرحله پریکلینیک( پروتز- ترمیمی- اندو- ارتودنسی)

موسسه دانش افزا در نظر دارد دوره های آمادگی مرحله پریکلینیک آزمون ملی را جهت توانمندسازی هرچه بیشتر دانش آموختگان خارج از کشور در بهمن ماه سال جاری برگزار نماید. ثبت نام این دوره ها شروع شده است. لطفا علاقمندان جهت ثبت نام با شماره های 09380780980 و 02188351169 تماس حاصل نمایند.

 

0%