ثبت نام در کلاس

منو دسترسی
0%
ماموریت موسسه

ماموریت موسسه

# برگزاری دوره های علمی و مهارتی در همه زمینه های دندانپزشکی

# تهیه و تدوین بسته های آموزشی دندانپزشکی عمومی و تخصصی

# همکاری با وزارت بهداشت در زمینه ارتقاء شاخص های سلامت دهان

# بهبود کیفیت خدمات درمانی دندانپزشکی در کشور

# برقراری روابط علمی با دیگر مراکز آموزشی در سطح بین المللی 

# برگزاری دوره های مشترک با موسسات خصوصی در سطح بین المللی

# الگو سازی همکاری های بین رشته ای

# همکاری با وزارت بهداشت در زمینه اعتبار بخشی موسسات آموزشی دندانپرشکی